Z powodu dużych średnic naczyń, po ścięciu liany, tkanka łodygi nie może utrzymać wody we wnętrzu swych przewodów i woda z nich wypływa. Z tego zjawiska korzystało już wielu uczestników różnych ekspedycji naukowych w dżungli. W okresie suszy wykorzystywało liany jako źródła wody. Rośliny pobierają wodę z gleby w sposób ciągły, przy czym większa część wody jest oddawana przez liście w powietrze. To ciągłe odparowywanie wody z roślin nazywamy transpiracją i jest ono wielką siłą napędową dla transportu wody i substancji odżywczych w systemie przewodzącym roślin. Fotosynteza, ten tak ważny dla nas i całego środowiska proces, może zachodzić we wszystkich zielonych częściach roślin, jednak pod każdym względem najkorzystniejszym miejscem jej przebiegu są liście. Do procesów zachodzących w czasie fotosyntezy nieodzowny jest obok wody, dwutlenek węgla i energia światła słonecznego. Z wcześniejszych doświadczeń wiemy już, że rośliny lądowe pobierają CO2 z powietrza.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

naprawa komputerów

Chcąc posiadać ład na dysku twardym należy regularnie usuwać nie […]

cheapest London esco

If you are curious about a wonderful, jolly night packed […]

cheap escort London

We invite men who need to pay some nice time […]

cheap escorts London

Looking for entertainment? Please do not acumen to fancy yourself […]

cheap London escort

Need a gorgeous lady right away? For us it’s not […]

RSS not configured