Wielorakie zdolności produkcyjne roślin — wytwarzanie cukrów, skrobi, tłuszczów oraz kwasów organicznych uruchamiane są dzięki wyposażeniu roślin w odpowiedni system przewodzenia wewnętrznego. W tym celu rośliny pobierają ze swego otoczenia potrzebne surowce, tzn. dwutlenek węgla, wodę oraz rozmaite sole, za pomocą specjalnie przygotowanych narządów w korzeniach, łodygach i liściach. Pobrane substancje transportowane są z korzeni, łodyg i liści do dowolnego miejsca syntezy, przez odpowiednie tkanki przewodzące. Kilka doświadczeń powinno nam odpowiednio ukazać budowę tego systemu przewodzenia, a także i mechanizm pobierania surowców. Rozpoczynamy nasze doświadczenia od opisania budowy korzeni, a następnie zbadamy łodygi i liście różnych roślin. Korzenie mogą wyglądać bardzo różnie. Jeden typ to długi korzeń palowy. Od niego odchodzi niewielka liczba słabo wykształconych korzeni bocznych. Korzenie palowe występują u wielu roślin i mogą sięgać znacznych głębokości. Inny typ to skierowany głębiej w dół bardzo rozgałęziony system korzeniowy, przy czym łączna długość wszystkich korzeni jednej rośliny osiąga niewiarygodnie duże wymiary.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

naprawa komputerów

Chcąc posiadać ład na dysku twardym należy regularnie usuwać nie […]

cheapest London esco

If you are curious about a wonderful, jolly night packed […]

cheap escort London

We invite men who need to pay some nice time […]

cheap escorts London

Looking for entertainment? Please do not acumen to fancy yourself […]

cheap London escort

Need a gorgeous lady right away? For us it’s not […]

RSS not configured