Wielorakie zdolności produkcyjne roślin — wytwarzanie cukrów, skrobi, tłuszczów oraz kwasów organicznych uruchamiane są dzięki wyposażeniu roślin w odpowiedni system przewodzenia wewnętrznego. W tym celu rośliny pobierają ze swego otoczenia potrzebne surowce, tzn. dwutlenek węgla, wodę oraz rozmaite sole, za pomocą specjalnie przygotowanych narządów w korzeniach, łodygach i liściach. Pobrane substancje transportowane są z korzeni, łodyg i liści do dowolnego miejsca syntezy, przez odpowiednie tkanki przewodzące. Kilka doświadczeń powinno nam odpowiednio ukazać budowę tego systemu przewodzenia, a także i mechanizm pobierania surowców. Rozpoczynamy nasze doświadczenia od opisania budowy korzeni, a następnie zbadamy łodygi i liście różnych roślin. Korzenie mogą wyglądać bardzo różnie. Jeden typ to długi korzeń palowy. Od niego odchodzi niewielka liczba słabo wykształconych korzeni bocznych. Korzenie palowe występują u wielu roślin i mogą sięgać znacznych głębokości. Inny typ to skierowany głębiej w dół bardzo rozgałęziony system korzeniowy, przy czym łączna długość wszystkich korzeni jednej rośliny osiąga niewiarygodnie duże wymiary.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

Outcall And Incall m

We can hear what your expectations are and meet all […]

Click to read

If you would like a girl for such a meeting […]

website here

From the beginning of the extraordinary behavior is effortful the […]

check my blog

Are you ever searching for new friends on the internet? […]

Click to read

So if you want something a lot of from a […]

RSS not configured