Działanie światła na rośliny jest różnorodne. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że fotosynteza u roślin w pokoju przebiega szybciej od strony słońca niż od strony zaciemnionej. Aby zapewnić tym roślinom równomierny rozwój należy je od czasu do czasu obrócić. Zdolność roślin do takiego ustawiania swych części w stosunku do światła, aby w nich mogła jak najpełniej przebiegać fotosynteza, nazywa się fototropizmem. Interesujące jest przestudiowanie zróżnicowanego padania światła na drzewa, które przez wiele lat pozostają na jednym miejscu. Doświadczenia z czerwonym bukiem i innymi gatunkami drzew wykazują, że liście od strony nasłonecznionej są silniejsze i jędrniejsze niż liście znajdujące się wewnątrz korony lub po stronie zaciemnionej. Jeżeli zachowując przepisy bezpieczeństwa zdejmiemy metodą ,,kolodialną” skórkę z liści różnych drzew, nasłonecznionych i z liści z cienia to zauważymy że nasłonecznione mają więcej szparek niż z cienia. Przy obrocie rośliny o 180°, kiedy słabiej rozwinięte liście z cienia znajdą się po stronie słonecznej dochodzi do wzmożenia przebiegu fotosyntezy i zwiększenia jej produktów. Bardzo wysokie jodły, które wyrosły ponad dach lasu, w swej górnej części z powodu dostatecznych warunków świetlnych mają większą ilość szparek, a także związaną z tym, większą wymianę gazów. To jest powodem, że te jodły w górnej części swej korony są szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

read here

Some sort of date organisation – what can possibly one […]

click this link

Will you intend to find a chick or perhaps a […]

read more here

Things to do once we return inside someplace in which […]

przegląd klimatyzac

Podczas upałów duża grupa ludzi otwiera okna, by nieco ochłodzić […]

cv szablon doc

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jakkolwiek poszukiwanie pracy […]

RSS not configured