Codziennie przechodzimy obok roślin; roślin w naszym pokoju, obok krzewów i kwiatów w ogródkach przed domami, obok trawników i drzew na poboczach dróg i przyjmujemy ich obecność jako zjawisko zrozumiałe samo przez się. Dopiero jednak śmierć dużych obszarów leśnych uświadamia nam, że rośliny, podobnie jak ludzie i zwierzęta, reagują na wpływy środowiska. Widoczne szkody w drzewostanach wywołane ludzką działalnością, niech będą okazją do refleksji nad tym, jakie czynniki zewnętrzne mają wpływ na rozwój i stan roślin. Zbadajmy na prostym przykładzie zachowanie się roślin pod wpływem bodźców zewnętrznych. Otrzymamy wtedy szereg ważnych i interesujących danych o zależnościach między bodźcem a zachowaniem się — reakcją rośliny. Wśród zewnętrznych czynników środowiska oddziaływujących na rośliny, światło odgrywa olbrzymią rolę. Jak już dowiedzieliśmy się poprzednio, rośliny zielone produkują pod wpływem energii światła cukier – glukozę i skrobię, zaś ludzie i zwierzęta wykorzystują ten pokarm jako energię do podtrzymania swych procesów życiowych. Światło jest więc dla roślin ważnym czynnikiem. Jeśli roślina zielona nie ma możliwości korzystania ze światła lub dostęp do światła jest ograniczony, wtedy dochodzi do głębokich zmian w jej rozwoju i stanie fizjologicznym.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

read here

Some sort of date organisation – what can possibly one […]

click this link

Will you intend to find a chick or perhaps a […]

read more here

Things to do once we return inside someplace in which […]

przegląd klimatyzac

Podczas upałów duża grupa ludzi otwiera okna, by nieco ochłodzić […]

cv szablon doc

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jakkolwiek poszukiwanie pracy […]

RSS not configured