Codziennie przechodzimy obok roślin; roślin w naszym pokoju, obok krzewów i kwiatów w ogródkach przed domami, obok trawników i drzew na poboczach dróg i przyjmujemy ich obecność jako zjawisko zrozumiałe samo przez się. Dopiero jednak śmierć dużych obszarów leśnych uświadamia nam, że rośliny, podobnie jak ludzie i zwierzęta, reagują na wpływy środowiska. Widoczne szkody w drzewostanach wywołane ludzką działalnością, niech będą okazją do refleksji nad tym, jakie czynniki zewnętrzne mają wpływ na rozwój i stan roślin. Zbadajmy na prostym przykładzie zachowanie się roślin pod wpływem bodźców zewnętrznych. Otrzymamy wtedy szereg ważnych i interesujących danych o zależnościach między bodźcem a zachowaniem się — reakcją rośliny. Wśród zewnętrznych czynników środowiska oddziaływujących na rośliny, światło odgrywa olbrzymią rolę. Jak już dowiedzieliśmy się poprzednio, rośliny zielone produkują pod wpływem energii światła cukier – glukozę i skrobię, zaś ludzie i zwierzęta wykorzystują ten pokarm jako energię do podtrzymania swych procesów życiowych. Światło jest więc dla roślin ważnym czynnikiem. Jeśli roślina zielona nie ma możliwości korzystania ze światła lub dostęp do światła jest ograniczony, wtedy dochodzi do głębokich zmian w jej rozwoju i stanie fizjologicznym.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

naprawa piekarników

Serwis agd znany jest nie wyłącznie w Polsce lecz również […]

usługi hydrauliczne

Rodziny, jakie zamieszkują w budynkach wielorodzinnych, podłączonych do miejskich lub […]

naprawa komputerów

Chcąc posiadać ład na dysku twardym należy regularnie usuwać nie […]

cheapest London esco

If you are curious about a wonderful, jolly night packed […]

cheap escort London

We invite men who need to pay some nice time […]

RSS not configured