Jak nam wiadomo, oddychanie jest procesem, dzięki któremu organizmy żywe otrzymują energię potrzebną do podtrzymywania procesów życiowych. Jest to zrozumiale w odniesieniu do ludzi i zwierząt. Przyjmują one pokarm roślinny, który w zależności od rodzaju posiada więcej lub mniej „zmagazynowanej energii słonecznej”. Następnie wykorzystują to pożywienie jako źródło energii dla swych procesów życiowych. W czasie tego procesu powstają ze złożonych związków organicznych związki proste, tj. dwutlenek węgla i woda. Ostatecznie żyjemy dzięki energii słonecznej, którą rośliny przetwarzają w procesie fotosyntezy w użyteczne dla nas formy. Jednakże same rośliny są organizmami żywymi, które także potrzebują energii do podtrzymania swoich procesów życiowych, a więc one także oddychają. Zużywają przy tym tlen i część tych związków, jakie wytworzyły w procesie fotosyntezy. Zatem związki organiczne wytworzone w czasie fotosyntezy służą jako pożywienie zarówno samym roślinom jak też ludziom i zwierzętom. Proces fotosyntezy jest więc procesem warunkującym utrzymanie życia na Ziemi, zaś słońce dostarcza niezbędnej dla niego energii. Intensywność oddychania u roślin jest, podobnie jak u ludzi i zwierząt, uzależniona każdorazowo od sytuacji otoczenia. Suche, „śpiące” nasiona roślin przed okresem kiełkowania wykazują znikome oddychanie.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

naprawa komputerów

Chcąc posiadać ład na dysku twardym należy regularnie usuwać nie […]

cheapest London esco

If you are curious about a wonderful, jolly night packed […]

cheap escort London

We invite men who need to pay some nice time […]

cheap escorts London

Looking for entertainment? Please do not acumen to fancy yourself […]

cheap London escort

Need a gorgeous lady right away? For us it’s not […]

RSS not configured