Jak nam wiadomo, oddychanie jest procesem, dzięki któremu organizmy żywe otrzymują energię potrzebną do podtrzymywania procesów życiowych. Jest to zrozumiale w odniesieniu do ludzi i zwierząt. Przyjmują one pokarm roślinny, który w zależności od rodzaju posiada więcej lub mniej „zmagazynowanej energii słonecznej”. Następnie wykorzystują to pożywienie jako źródło energii dla swych procesów życiowych. W czasie tego procesu powstają ze złożonych związków organicznych związki proste, tj. dwutlenek węgla i woda. Ostatecznie żyjemy dzięki energii słonecznej, którą rośliny przetwarzają w procesie fotosyntezy w użyteczne dla nas formy. Jednakże same rośliny są organizmami żywymi, które także potrzebują energii do podtrzymania swoich procesów życiowych, a więc one także oddychają. Zużywają przy tym tlen i część tych związków, jakie wytworzyły w procesie fotosyntezy. Zatem związki organiczne wytworzone w czasie fotosyntezy służą jako pożywienie zarówno samym roślinom jak też ludziom i zwierzętom. Proces fotosyntezy jest więc procesem warunkującym utrzymanie życia na Ziemi, zaś słońce dostarcza niezbędnej dla niego energii. Intensywność oddychania u roślin jest, podobnie jak u ludzi i zwierząt, uzależniona każdorazowo od sytuacji otoczenia. Suche, „śpiące” nasiona roślin przed okresem kiełkowania wykazują znikome oddychanie.

Categories: Ekologia

Comments are closed.

read here

Some sort of date organisation – what can possibly one […]

click this link

Will you intend to find a chick or perhaps a […]

read more here

Things to do once we return inside someplace in which […]

przegląd klimatyzac

Podczas upałów duża grupa ludzi otwiera okna, by nieco ochłodzić […]

cv szablon doc

Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jakkolwiek poszukiwanie pracy […]

RSS not configured