Archive for the ‘Ekologia’ Category

Działanie światła na rośliny jest różnorodne. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że fotosynteza u roślin w pokoju przebiega szybciej od strony słońca niż od strony zaciemnionej. Aby zapewnić tym roślinom równomierny rozwój należy je od czasu do czasu obrócić. Zdolność roślin do takiego ustawiania swych części w stosunku do światła, aby w nich mogła jak najpełniej przebiegać fotosynteza, nazywa się fototropizmem. Interesujące jest przestudiowanie zróżnicowanego padania światła na drzewa, które przez […]

Categories: Ekologia

Codziennie przechodzimy obok roślin; roślin w naszym pokoju, obok krzewów i kwiatów w ogródkach przed domami, obok trawników i drzew na poboczach dróg i przyjmujemy ich obecność jako zjawisko zrozumiałe samo przez się. Dopiero jednak śmierć dużych obszarów leśnych uświadamia nam, że rośliny, podobnie jak ludzie i zwierzęta, reagują na wpływy środowiska. Widoczne szkody w drzewostanach wywołane ludzką działalnością, niech będą okazją do refleksji nad tym, jakie czynniki zewnętrzne mają […]

Categories: Ekologia

Z powodu dużych średnic naczyń, po ścięciu liany, tkanka łodygi nie może utrzymać wody we wnętrzu swych przewodów i woda z nich wypływa. Z tego zjawiska korzystało już wielu uczestników różnych ekspedycji naukowych w dżungli. W okresie suszy wykorzystywało liany jako źródła wody. Rośliny pobierają wodę z gleby w sposób ciągły, przy czym większa część wody jest oddawana przez liście w powietrze. To ciągłe odparowywanie wody z roślin nazywamy transpiracją […]

Categories: Ekologia

Dzięki przemyślanej i dostosowanej do środowiska budowie, rośliny wytwarzają skomplikowane związki chemiczne z prostych substancji i energii słonecznej. Ponadto drzewo, np. średniej wielkości brzoza ze swymi 200000 liści, reguluje pobieranie i oddawanie gazu przez miliardy aparatów szparkowych znajdujących się w liściach. Przyjmowanie energii słonecznej odbywa się także przez liście, w naszym przykładzie przez 200000 liści. Dla umożliwienia poboru wody i pożywienia, duże rośliny wytwarzają codziennie miliardy cieniutkich wypustek komórek skórki […]

Categories: Ekologia

Wielorakie zdolności produkcyjne roślin — wytwarzanie cukrów, skrobi, tłuszczów oraz kwasów organicznych uruchamiane są dzięki wyposażeniu roślin w odpowiedni system przewodzenia wewnętrznego. W tym celu rośliny pobierają ze swego otoczenia potrzebne surowce, tzn. dwutlenek węgla, wodę oraz rozmaite sole, za pomocą specjalnie przygotowanych narządów w korzeniach, łodygach i liściach. Pobrane substancje transportowane są z korzeni, łodyg i liści do dowolnego miejsca syntezy, przez odpowiednie tkanki przewodzące. Kilka doświadczeń powinno nam […]

Categories: Ekologia

Jak nam wiadomo, oddychanie jest procesem, dzięki któremu organizmy żywe otrzymują energię potrzebną do podtrzymywania procesów życiowych. Jest to zrozumiale w odniesieniu do ludzi i zwierząt. Przyjmują one pokarm roślinny, który w zależności od rodzaju posiada więcej lub mniej „zmagazynowanej energii słonecznej”. Następnie wykorzystują to pożywienie jako źródło energii dla swych procesów życiowych. W czasie tego procesu powstają ze złożonych związków organicznych związki proste, tj. dwutlenek węgla i woda. Ostatecznie […]

Categories: Ekologia

naprawa komputerów

Chcąc posiadać ład na dysku twardym należy regularnie usuwać nie […]

cheapest London esco

If you are curious about a wonderful, jolly night packed […]

cheap escort London

We invite men who need to pay some nice time […]

cheap escorts London

Looking for entertainment? Please do not acumen to fancy yourself […]

cheap London escort

Need a gorgeous lady right away? For us it’s not […]

RSS not configured